Propunere de DECIZIE A CONSILIULUI privind îndeplinirea de către Republica Croația a condițiilor necesare pentru încheierea primei perioade de tranziție în temeiul Acordului multilateral dintre Comunitatea Europeană și statele sale membre, Republica Albania, Bosnia și Herțegovina, Republica Bulgaria, Republica Croația, Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei, Republica Islanda, Republica Muntenegru, Regatul Norvegiei, România, Republica Serbia și Misiunea Administraţiei Interimare a Organizației Națiunilor Unite în Kosovo cu privire la instituirea unei zone europene comune de aviație