Întrebare scrisă E-3865/10 Frieda Brepoels (Verts/ALE) adresată Consiliului. Aderarea Israelului la OCDE