Întrebare scrisă E-6909/10 de Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz (PPE) adresată Comisiei. Sistemul de comercializare a certificatelor de emisii (ETS)