Întrebare scrisă E-3615/10 Ole Christensen (S&D) adresată Comisiei. A treia directivă privind serviciile poștale