Comunicarea Comisiei privind cantitatea nesolicitată care urmează să fie adăugată la cantitatea stabilită pentru subperioada 1 ianuarie 2012 - 31 martie 2012 în cadrul anumitor contingente deschise de Uniune pentru produse din sectorul cărnii de pasăre și din cel al ouălor și ovalbuminelor