Nivelul de zgomot admis și sistemul de evacuare al autovehiculelor ***I Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 11 mai 2011 referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind nivelul de zgomot admis și sistemul de evacuare al autovehiculelor (text codificat) (COM(2010)0508 – C7-0288/2010 – 2010/0261(COD))