Situația din Tibet Rezoluția Parlamentului European din 14 iunie 2012 referitoare la situația drepturilor omului din Tibet (2012/2685(RSP))