Concluziile avocatului general Van Gerven prezentate la data de1 iunie 1989.