TITJUR Bourtembourg/Comisia Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (camera a treia) din 5 decembrie 2012. # Julien Bourtembourg împotriva Comisiei Europene. # Funcție publică - Funcționari. # Cauza F-6/12.