Kawża T-156/15: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tat-12 ta’ Marzu 2019 — Franza vs Il-Kummissjoni (FEAGA u FAEŻR — Infiq eskluż mill-finanzjament — Infiq magħmul minn Franza — Skema ta’ għajnuna għas-superfiċje — Garanziji proċedurali — Regolament (KE) Nru 885/2006 — Kunċett ta’ “mergħat permanenti” — Regolament (KE) Nru 1120/2009 — Sistema ta’ kontroll nazzjonali stabbilita fuq definizzjoni mhux konformi ta’ superfiċji tal-għalf — Esklużjoni tal-infiq kollu — Proporzjonalità — Programm ta’ żvilupp rurali eżagonali — Miżuri ta’ sostenn għall-iżvilupp rurali — Żoni ta’ żvantaġġi naturali — Regolament (KE) Nru 1975/2006 — Regolament (UE) Nru 65/2011 — Korrezzjoni finanzjarja b’rata fissa — Kontrolli fuq il-post — Kriterju ta’ tagħbija — Għadd ta’ annimali — Skema temporanja ta’ ristrutturazzjoni għall-industrija taz-zokkor — Regolament (KE) Nru 320/2006 — Regolament (KE) Nru 968/2006 — Kundizzjonijiet għall-għoti tal-għajnuna għar-ristrutturazzjoni — Kunċett ta’ “faċilità ta’ produzzjoni” — Evalwazzjoni tal-użu tas-silos fid-data tal-preżentazzjoni tal-applikazzjoni għall-għajnuna — Kunċett ta’ “żarmar sħiħ” — Proporzjonalità — Ugwaljanza fit-trattament — Anness 2 tad-dokument VI/5330/97”)