Întrebare scrisă E-005557/11 Mario Mauro (PPE) adresată Comisiei. Eliberarea de urgență a lui Maryam Bahrman