Cauza T-181/10: Acțiune introdusă la 23 aprilie 2010 — Reagens/Comisia