Întrebare scrisă E-011066/10 Zigmantas Balčytis (S&D) adresată Comisiei. Inițiativa cetățenilor europeni cu privire la organismele modificate genetic