Proiectul de buget rectificativ nr. 7/2011 - Mobilizarea Fondului de solidaritate al UE - Spania și Italia Rezoluția Parlamentului European din 13 decembrie 2011 referitoare la poziția Consiliului privind proiectul de buget rectificativ nr. 7/2011 al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2011, secțiunea III – Comisia (17632/2011 – C7-0442/2011 – 2011/2301(BUD))