Cauza F-80/09: Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (Camera întâi) din 14 decembrie 2010 — Lenz/Comisia (Funcție publică — Funcționari — Asigurări sociale — Suportarea costurilor aferente unor tratamente efectuate de un Heilpraktiker — Principiul nediscriminării)