Întrebare scrisă E-003662/11 Sirpa Pietikäinen (PPE), Anneli Jäätteenmäki (ALDE), Satu Hassi (Verts/ALE) și Heidi Hautala (Verts/ALE) adresată Comisiei. Monitorizarea încălcărilor dispozițiilor Regulamentului (CE) nr. 1/2005 privind protecția animalelor în timpul transportului