Invitație de depunere a candidaturilor — Director al Direcției tehnologia informației (gradul AD 14 sau AD 15)