Cauza T-297/11: Acțiune introdusă la 10 iunie 2011 — Buzzi Unicem/Comisia