Cauza T-331/10: Hotărârea Tribunalului din 8 mai 2012 — Yoshida Metal Industry/OAPI — Pi Design și alții (Reprezentarea unei suprafețe triunghiulare cu buline negre) [ „Marcă comunitară — Procedură de declarare a nulității — Marcă comunitară figurativă care reprezintă o suprafață cu buline negre — Formă de produs necesară obținerii unui rezultat tehnic — Articolul 7 alineatul (1) litera (e) punctul (ii) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009” ]