Întrebare scrisă E-4891/10 Nick Griffin (NI) adresată Comisiei. Emiterea de legi și de regulamente