Regulamentul (UE) nr. 858/2011 al Comisiei din 24 august 2011 de interzicere a pescuitului de cod în zona VIId de către navele care arborează pavilionul Țărilor de Jos