Întrebare scrisă E-1033/10 adresată de Willy Meyer (GUE/NGL) Comisiei. Utilizarea parany, tehnică de vânătoare ilegală, în comunitatea Valencia și în Catalonia