Cauza T-615/11: Acțiune introdusă la 6 decembrie 2011 — Royal Scandinavian Casino Århus/Comisia