Autorizație pentru ajutoarele de stat acordate în conformitate cu dispozițiile articolelor 87 și 88 din Tratatul CE – Cazuri în care Comisia nu ridică obiecții Text cu relevanță pentru SEE, cu excepția produselor prevăzute în anexa I la tratat