Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul COMP/M.6508 – GIP/Fluxys G/Fluxys Switzerland) – Caz care poate face obiectul procedurii simplificate Text cu relevanță pentru SEE