RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPEISKA RÅDET Hinder för handel och investeringar – Rapport 2011 Öka marknadstillträdet tillsammans med strategiska ekonomiska partnerländer Prioriteringar för att undanröja handelshinder