RAPORT AL COMISIEI CĂTRE CONSILIUL EUROPEAN Raport 2011 privind obstacolele în calea comerțului și a investițiilor Angajarea partenerilor noștri economici strategici în ameliorarea accesului la piață: Priorități de acțiune privind eliminarea obstacolelor din calea comerțului