VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN DE EUROPESE RAAD Verslag over handels- en investeringsbelemmeringen 2011 Afspraken met onze strategische economische partners over betere markttoegang: actieprioriteiten voor het wegnemen van handelsbelemmeringen