RAPPORT MILL-KUMMISSJONI LILL-KUNSILL EWROPEW Rapport dwar l-Ostakoli għall-Kummerċ u l-Investiment 2011 Nimpenjaw lill-imsieħba ekonomiċi strateġiċi tagħna fuq l-aċċess imtejjeb għas-suq: Prijoritajiet għall-azzjoni dwar it-tneħħija tal-ostakoli għall-kummerċ