Întrebare scrisă E-000252/12 Silvia-Adriana Ţicău (S&D) adresată Comisiei. Marca patrimoniului european