Možnost členských států zakázat či omezit pěstování geneticky modifikovaných organismů na jejich území ***I Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 5. července 2011 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění směrnice 2001/18/ES, pokud jde o možnost členských států zakázat či omezit pěstování geneticky modifikovaných organismů na jejich územíí (KOM(2010)0375 – C7-0178/2010 – 2010/0208(COD))