Regulamentul (UE) nr. 391/2010 al Comisiei din 6 mai 2010 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume