Komisjoni määrus (EL) nr 391/2010, 6. mai 2010 , millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril