Întrebare scrisă E-4931/10 Andrzej Grzyb (PPE) și Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz (PPE) adresată Comisiei. Funcționarea mecanismului UE-Rusia de alertă rapidă și securitatea aprovizionării cu gaze