Întrebare scrisă E-001696/11 Dan Jørgensen (S&D) adresată Comisiei. Aplicarea principiului echilibrului stabilit în Directiva privind nitrații