Întrebare scrisă E-8554/10 Marina Yannakoudakis (ECR) adresată Comisiei. 2010 – Anul european de luptă împotriva sărăciei și a excluziunii sociale