Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul COMP/M.6445 – Eurochem/BASF Antwerp Assets) – Caz care poate face obiectul procedurii simplificate Text cu relevanță pentru SEE