Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.6445 – Eurochem/BASF Antwerp Assets) – Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej Tekst mający znaczenie dla EOG