Întrebare scrisă E-4011/10 Nikolaos Chountis (GUE/NGL) adresată Comisiei. Punerea în aplicare a deciziei-cadru privind spălarea banilor