Propunere de decizie a Parlamentului European şi a Consiliului de acordare a unei garanţii a UE Băncii Europene de Investiţii pentru pierderile rezultate din împrumuturi şi garanţii la împrumuturi acordate unor proiecte din afara Uniunii Europene {SEC(2010) 443}