Ordin pentru aprobarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale aValorilor Mobiliare nr. 9/13/2010 privind modificarea şi completarea Regulamentului nr.24/29/2006 privind determinarea cerinţelor minime de capital ale instituţiilor de credit şi ale firmelor de investiţii pentru riscul operaţional