Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare: ES/Comunidad Valenciana Rezoluția Parlamentului European din 15 iunie 2010 referitoare la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare în conformitate cu punctul 28 din Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară (COM(2010)0216 – C7-0115/2010 – 2010/2066(BUD))