Întrebare scrisă E-1421/10 adresată de Hans-Peter Martin (NI) Consiliului. Falimentul statului grec