Avizul nr. 3/2010 (prezentat în temeiul articolului 322 TFUE) referitor la o propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene