Cauza F-79/12: Acțiune introdusă la 26 iulie 2012 — ZZ/Comisia