Versiune consolidată a Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene - PARTEA A ŞASEA: DISPOZIŢII INSTITUŢIONALE ŞI FINANCIARE - TITLUL III: FORMELE DE COOPERARE CONSOLIDATĂ - Articolul 330 (ex-articolele 27 A-27 E, 40-40 B şi 43-45 TUE şi ex-articolele 11 şi 11 A TCE)