2012/480/UE: Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 16 august 2012 de autorizare a statelor membre să prelungească autorizațiile provizorii acordate pentru noua substanță activă Aureobasidium pullulans [notificată cu numărul C(2012) 5709] Text cu relevanță pentru SEE