Întrebare scrisă E-008685/11 Heide Rühle (Verts/ALE) adresată Comisiei. Restricționarea accesului pe piață pentru agențiile de plasare a forței de muncă