Cauza F-86/10: Acțiune introdusă la 24 septembrie 2010 — Dubus/Parlament