Vec T-519/10: Rozsudok Všeobecného súdu z  13. júna 2012 — Seikoh Giken/ÚHVT — Seiko Holdings (SG SEIKOH GIKEN) [ „Ochranná známka Spoločenstva — Námietkové konanie — Medzinárodný zápis — Žiadosť o územné rozšírenie ochrany — Obrazová ochranná známka SG SEIKOH GIKEN — Skoršia slovná ochranná známka Spoločenstva SEIKO — Relatívny dôvod zamietnutia — Pravdepodobnosť zámeny — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009“ ]